Vi jobbar med tillstånd utfärdad av IVO Genom personligt anpassade service/omsorg insatser erbjuder vi våra kunder möjlighet till en fungerande vardag och god livskvalitet. Helt enkelt din privata hemtjänst ska passa dina vanor och tillgodose dina önskemål så långt det räcker. Med många års erfarenhet inom yrket vet vi vad som krävs för att kunden ska bli nöjd!

Vi anpassar oss alltid efter kundens individuella behov och är ganska breda och klarar av det mesta inom servicearbeten så att våra kunder ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. 

Vår hemtjänst är tillgänglig för alla oavsett situation eller ålder. Få den hjälp du behöver med service/omvårdnadsinsatser som t.ex  städning & tvättning * matlagning * personlig omvårdnad * inköp * ledsagning * promenader och mycket mer.

Vi arbetar aktivt med att utveckla och förbättra våra tjänster och gärna i dialog med våra kunder. 

Som kund vet man bäst sitt eget behov därför ni bestämmer fritt vad som ska göras, hur mycket och hur ofta det ska ske och vi utför tjänster utifrån era behov och önskemål.